Thursday, 26 December 2013

nasihat IMAM AL-GHAZALI

Allâh SWT berfirman,
"Wahai manusia!
Dunia adalah rumah bagi orang-orang yang tidak mempunyai rumah,
harta bagi mereka yang tidak berharta.

Orang-orang yang tidak berakal akan mengumpulkannya,
orang yang tidak mengerti akan membanggakannya,
orang yang tidak bertawakal pada Allâh akan tamak padanya,
dan orang yang tak mengenal akan menuruti hawa nafsunya padanya.

Maka dari itu, siapa yang mencari kenikmatan dan kehidupan yang sementara,
berarti dia telah berbuat aniaya pada dirinya,
mendurhakai Tuhannya,
lupa pada akhirat,
dan tertipu oleh dunia.
Ia melakukan dosa, lahir dan batin.


♥|LIKE|SHARE|COMMENT|♥ Islam Di Hatiku <https://www.facebook.com/pages/Islam-Di-Hatiku/171995409632896>

0 comments:

Post a Comment