Sunday, 13 October 2013

selawat dalam doa

Said Ibnu Musayyid meriwayatkan daripada Ibnu Umar al-Khattab, beliau berkata, "Doa kepada Allah tidak akan diangkat apabila tidak disebut selawat ke atas nabi dalam doa tersebut". Apabila disebut selawat barulah diangkat doa tersebut. "Dan sesiapa yang menulis selawat nabi di dalam penulisannya (kitabnya), maka malaikat-malaikat akan terus berselawat ke atas nabi dan selama penulisannya kekal, maka selama itulah malaikat-malaikat mendoakan rahmat kepadanya."

 

sumber:http:/blog.tarbawi.my

0 comments:

Post a Comment